ФУНКЦІЯ ЛЯПУНОВА ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПІДСИСТЕМИ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА: ЧАСТИНА ПЕРША – СТІЙКІСТЬ УЗАГАЛЬНЕНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МАШИНИ Пересада С.М. д.т.н.,проф., Кононенко Н.С. магістрантка

Сучасна теорія стійкості, що базується на використанні другого
методу Ляпунова [1], [2], знайшла широке застосування для вирішення значної
кількості задач керування різними об’єктами, в тому числі нелінійними
електромеханічними. Прикладами використання апарату функції Ляпунова є: в
енергетиці [3],[4], робототехніці [5], тепловій енергетиці [6]. В електромеханіці
на основі використання другого методу Ляпунова було розв’язано значну
кількість принципових задач керування асинхронним двигуном з
короткозамкненим ротором, який є нелінійним багатовимірними об’єктом
керування з частково вимірюваним вектором стану. Деякі з них:
загальнотеоретичне рішення задачі відпрацювання кутової швидкості та
потокозчеплення [7], полеорієнтованого керування на основі принципу
пасивності [8] та конструювання спостерігачів вектора потокозчеплення [9].
Головною проблемою використання другого методу Ляпунова є
відсутність загальних підходів до конструювання самої функції Ляпунова,
причому вона не є унікальною для конкретного об’єкту і може бути не зручною
для цілей керування.

ФУНКЦІЯ ЛЯПУНОВА ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПІДСИСТЕМИ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА: ЧАСТИНА ПЕРША – СТІЙКІСТЬ УЗАГАЛЬНЕНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МАШИНИ Пересада С.М. д.т.н.,проф., Кононенко Н.С. магістрантка(pdf)

Statistics2017/2018 academic year

1 term / 2 term


Total students: 195 / 187,
on the budget: 185 / 183.
Get a scholarship: 89 / 92,
increased scholarships: 7 / 12.

Announcement100 years of Electrical Engineering Faculty!


This year Electrical Engineering Faculty have 100-th anniversary. Our congratulations to teachers, graduates and students on this significant date. Anyone who wants to contribute, to recreate the history of the faculty, send suggestions to the postal address svkorol ON ukr.net.

Partners