ФУНКЦІЯ ЛЯПУНОВА ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПІДСИСТЕМИ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА: ЧАСТИНА ПЕРША – СТІЙКІСТЬ УЗАГАЛЬНЕНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МАШИНИ Пересада С.М. д.т.н.,проф., Кононенко Н.С. магістрантка

Сучасна теорія стійкості, що базується на використанні другого
методу Ляпунова [1], [2], знайшла широке застосування для вирішення значної
кількості задач керування різними об’єктами, в тому числі нелінійними
електромеханічними. Прикладами використання апарату функції Ляпунова є: в
енергетиці [3],[4], робототехніці [5], тепловій енергетиці [6]. В електромеханіці
на основі використання другого методу Ляпунова було розв’язано значну
кількість принципових задач керування асинхронним двигуном з
короткозамкненим ротором, який є нелінійним багатовимірними об’єктом
керування з частково вимірюваним вектором стану. Деякі з них:
загальнотеоретичне рішення задачі відпрацювання кутової швидкості та
потокозчеплення [7], полеорієнтованого керування на основі принципу
пасивності [8] та конструювання спостерігачів вектора потокозчеплення [9].
Головною проблемою використання другого методу Ляпунова є
відсутність загальних підходів до конструювання самої функції Ляпунова,
причому вона не є унікальною для конкретного об’єкту і може бути не зручною
для цілей керування.

ФУНКЦІЯ ЛЯПУНОВА ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПІДСИСТЕМИ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА: ЧАСТИНА ПЕРША – СТІЙКІСТЬ УЗАГАЛЬНЕНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МАШИНИ Пересада С.М. д.т.н.,проф., Кононенко Н.С. магістрантка(pdf)

Statistics2017/2018 academic year

1 term / 2 term


Total students: 195 / 187,
on the budget: 185 / 183.
Get a scholarship: 89 / 54,
increased scholarships: 7 / 12.

AnnouncementDocuments submission

Attention! You can upload your documents to go on speciality 141 – Electrical Engineering, Electric Power Engineering and Electric Mechanics, specialization “Automated electromechanical systems, electric drive and electromobility”.

If you have any questions, please contact us at the consulting center or by phone, more info.

Partners