Желінський Микола Миколайович

Желінський Микола Миколайович

Желінський Микола Миколайович

Желінський Микола Миколайович закінчив кафедру АЕМС-ЕП у 2014 р. Аспірант кафедри з 2014р. Працюю над кандидатською дисертацією за темою: «Векторне керування асинхронним генератором з властивістю робастності до параметричних збурень».

ORCID ID: 0000-0003-4862-1802
Scopus author ID: 57190814958
GoogleScholar: Zhelinskyi Mykola

Основні публікації у фахових виданнях, що входять до бази даних Scopus:

  1. Indirect field oriented output feedback linearized control of induction generator / S. Bozhko, S. Peresada, S. Kovbasa and M. Zhelinskyi // in Proc. IEEE Int. Conf. on Intel. Energy and Power Systems, IEPS-2016, 07 – 09 Jun., Kyiv, 2016, pp. 187-191. (Scopus)
  2. Peresada S. Output feedback control of stand-alone doubly-fed induction generator / S. Peresada, V. Blagodir, M. Zhelinskyi // in Proc. IEEE Int. Conf. on Intel. Energy and Power Systems, IEPS-2016, 07 – 09 Jun., Kyiv, 2016, pp. 162-167. (Scopus)
  3. Bozhko S., Peresada S., Kovbasa S., Zhelinskyi M. Robust Indirect Field Oriented Control of Induction Generator. IEEE Transactions on Industry Applications. 2017. P. 1-10.
  4. Robust Indirect Field Oriented Control of Induction Generator / S. Bozhko, S. Peresada, S. Kovbasa and M. Zhelinskyi // in Proc. IEEE Int. Conf. on Electrical Systems for Aircraft, Railway, Ship propulsion and Road Vehicles & International Transportation Electrification Conference, ESARS-IETEC-2016, 02 – 04 Nov., Toulouse, France, 2016, 6 p. (Scopus)
  5. Peresada, S. Kovbasa, S. Korol, N. Zhelinskyi. Feedback linearizing field-oriented control of induction generator: Theory and experiments // Technical Electrodynamics, 2017. – №2. – P. 48-56. (Scopus)
  6. Peresada, S. Kovbasa, М. Zhelinskyi, A. Duchenko. Speed Sensorless Direct Field Oriented Control of Induction Generator // 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON). – 2017. – P. 548-553. (Scopus)

Останні публікації в інших виданнях України:

  1. Пересада С. М., Ковбаса С. М., Желінський М. М. Експериментальне тестування системи робастного векторного керування асинхронним генератором. IV науково-технічна міжнародна конференція Оптимальне керування електроустановками 2017 (Вінниця, 27 листопада 2017 р), Вінниця, 2017. URL
  2. Пересада С. М., Желінський М. М., Рандюк А. А. Векторне керування асинхронним генератором. Частина 1: робастний алгоритм керування, дослідження динамічних режимів моделюванням. Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Київ: ФЕА КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. С. 474 – 483. URL
  3. Пересада С. М., Желінський М. М., Рандюк А. А. Векторне керування асинхронним генератором. Частина 2: результати експериментального тестування. Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Київ: ФЕА КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. С. 484 – 488. URL

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2018/2019 навчального року


Всього навчається: 166,
з них на бюджеті: 160.
Отримують стипендію: 74,
з них підвищену: 14.

ОголошенняЗвертаємось за допомогою у лікуванні студента 5 курсу групи ЕП-81 Філіппенко М. В., який після важкої травми з 01.02.2019 знаходиться в реанімаційному відділенні «Інституту патології хребта та суглобів» у Харкові, і потребує проведення операції вартістю біля 100 000 грн.
Для надання допомоги відкрито рахунок: карта ПриватБанку 5168 7554 3672 4898, отримувач: Філіппенко Наталія Аркадіївна, мати студента.

Партнери