Пушкар Микола Васильович

Пушкар Микола Васильович, к.т.н., доц. кафедри АЕМС-ЕППушкар Микола Васильович, к.т.н., доц.

Пушкар Микола Васильович – заступник завідувача кафедри по навчально-виховній роботі, заступник завідувача кафедри по напрямку модернізації та розвитку. Куратор груп ЕП-61 та ЕП-71мн.

Народився 3 вересня 1987 року в м.Києві. Закінчив Київський політехнічний інститут у 2010 році. З 2010 року працює  на кафедрі автоматизації електромеханічних систем та електроприводу на посаді асистента, з 2017 року – на посаді старшого викладача, з літа 2018 – на посаді доцента.

Освіта:

2004-2010 рр. – магістр електромеханіки. Кафедра АЕМС-ЕП ФЕА ”

2010-2013 рр. – аспірант кафедри АЕМС-ЕП ФЕА НТУУ “КПІ”

2016 р – захистив кандидатську дисертацію на тему “Самозбудження та регулювання в автономних системах генерації з асинхронними генераторами” в спецраді Д26.187.01 Інституту електродинаміки НАН України. Науковий керівник Печеник М.В.

Кандидат технічних наук з 28.02.2017 року.

Дисципліни, що викладає:

 1. Електромеханічні системи в екологічно чистих технологіях
 2. Обчислювальна техніка та програмування (1 курс) (Лекції + лабораторні)
 3. Елементи ЕМС (3 курс) (Лекції + лабораторні)
 4. Синтез динамічних систем (6 курс) (Лекції + лабораторні)
 5. Теорія електроприводу (3 курс)(Лабораторні)
 6. ЕМС загальнопромислових механізмів (4 курс) ( Лабораторні)
 7. Теорія мехатронних систем-1 (прискоренники) (Лекції +РГР).

За час роботи здійснював керівництво дипломними роботами 12 бакалаврів та 8 спеціалістів.

Має сертифікат з англійської мови рівня С1 виданий “Британською Радою” (APTIS)

Участь в міжнародних программах/стажуваннях:

25-29.08.2016 – Проходив 35 годинний курс “Academic Teaching Excellence” Британської Ради. Отримав сертифікат на читання лекцій англійською мовою.

Жовтень 2016 – був організатором “The 21st Century Skill for Learning English” в рамках програми “English for Universities” Британської Ради. За що отримав подяку від Ректора М.З. Згуровського.

 У 2009-2013-х роках брав безпосередню участь у створенні лабораторії фірми АББ на кафедрі АЕМС-ЕП. На даний момент є керуючим цієї лабораторії. Має  більше 30-ти  наукових публікацій та методичних робіт.

Сторінка викладача в системі “Іntellect”

ORCID Account 

ResearchGate

Науковий напрямок:

 • Енергоощадне керування насосними установками
 • Інтелектуальні промислові перетворювачі
 • Асинхронні генератори
 • Енергозбереження засобами електропривода

pushkar1pushkar1

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ У НАУКОВИХ ВИДАННЯХ ЩО ВИХОДЯТЬ ДО НАУКОМЕТРИЧНИХ БД

1.      Kiselychnyk, O.; Jihong Wang; Bodson, M.; Pushkar, M., “Steady-state and dynamic characteristics of self-excited induction generators with resistive-inductive loads,” Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (SPEEDAM), 2014 International Symposium on, pp.625,630, 18-20 June 2014.(SCOPUS)
2.      Кіселичник О.І.; Процеси самозбудження в автономних асинхронних генераторах зі змішаним самозбудженням/ О.І. Кіселичник, С.М. Пересада, М.В. Печеник, М.В. Пушкар // Техническая электродинамика. – 2015. – №3. – С. 33-39.(SCOPUS)

ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ У НАУКОВИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

3.      Печеник М.В.   Регулювання напруги асинхронного генератора із самозбудженням за допомогою електронного регулятора навантаження // М. В. Печеник, В. С. Бовкунович, M. В. Пушкар / Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний виробничий журнал– Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 3/2015. – c.82-88

4.      О.Kiselychnyk. Critical load of self-excited induction generators/ О.Kiselychnyk, M. Pushkar, M.Bodson //Electrotechnic and Computer Systems. Scientific and technical journal, №03(79), Odesa, 2011, pp. 282-285.

5.      О.Kiselychnyk. Critical loads of induction generators with series self-excitation/ О.Kiselychnyk, M. Pushkar, M.Bodson //Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода.Теорія і практика» науково-виробничого журналу – Кременчук: КрНУ,2012 – Вип.3/2012 (19).- pp.48-52.
6.      Пушкар М.В. Регулювання напруги асинхронних генераторів з самозбудженням за допомогою сімісторно-комутованої конденсаторної батареї / М.В. Пушкар, С.О. Бур’ян, В.В. Михайленко // Праці Інституту електродинаміки НАН України. – 2014. – Вип. 39. – С. 52–56.
7.      O.Kiselychnyk,J.Wang,M.Bodson and M.Pushkar,”Maximum power extraction from self-excited induction generator,”– Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 2 2014.– с.70-77.

ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ У НАУКОВИХ ВИДАННЯХ

8.      Дослідження система стабілізації напруги асинхронного генератора на основі комутуємої конденсаторної батареї. ,Пушкар М.В., Сацький І.С., Соколова М.В. Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики –Київ: «Політехніка»,2012.- с. 378-379.
9.      O.Kiselychnyk, J.Wang, M.Bodson and M.Pushkar,”Maximum power extraction from self-excited induction generator,” Problems of energy and resource saving in electrical systems. Science, education and practice. Bulletin.- Kremenchuk: KrNU, 2014. -№1/2014 (2). – pp.59-61.
10.  Гусак М.Ю., Шматок С.О., Пушкар М.В., “ Синтез системи автоматичного управління безпілотного літального апарату у вертикальній площині частотними методами“ – Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики.– Київ : «Політехніка», 2013 – с.320-322
11.  M.Pushkar , The voltage control system of self-excited induction generator / M.Pushkar, O. Goncharenko // Енергетика та системи керування : матеріали IV Міжнародної конференції молодих вчених EPECS-2013, 21–23 листопада 2013 року, Україна, Львів / Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – с. 50–53
12.  Пушкар М.В., Нечипоренко О.Б, Трайковський О.Ю., “Верифікація моделі асинхронного генератора з самозбудженням для проектування конденсаторного регулятора напруги“– Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики.– Київ : «Політехніка», 2013 – с.374-375

ДОПОВІДІ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ, СИМПОЗІУМАХ, СЕМІНАРАХ З ПУБЛІКАЦІЕЮ ТЕЗ; МІЖНАРОДНИХ

13.  Назва заходу XI міжнародна науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”; Назва доповіді – Direct current motor control based on intelligent converters with ABB DCS800 application examples; Автори – Пушкар М.В., Ульянченко С.В., Кіселичник О.І.; Місце проведення – м. Кременчук; Дата проведення: 07.04.2011
14.  Назва заходу Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики; Назва доповіді – Гнучкість керування двигунами постійного струму на базі інтелектуальних перетворювачів на прикладі ABB DCS800; Автори – Пушкар М.В., Ульянченко С.В., Кіселичник О.І.; Місце проведення – м. Київ, НТУУ “КПІ”, ФЕА; Дата проведення: 02.12.2010
15.  Назва заходу XI міжнародна науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”; Назва доповіді – Концепція дослідження інтелектуальних промислових перетворювачів частоти; Автори – Бур’ян С. О., Ворощенко В. Ю., Пушкар М. В.; Місце проведення – м. Кременчук; Дата проведення: 07.04.2011

ДОПОВІДІ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ, СИМПОЗІУМАХ, СЕМІНАРАХ З ПУБЛІКАЦІЕЮ ТЕЗ (ЗБ. НАУК. ПРАЦЬ); ВСЕУКРАЇНСЬКИХ

16.  Назва заходу 28-а всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя»; Назва доповіді – THE SYSTEM OF VOLTAGE CONTROL FOR SELF-EXCITED INDUCTION GENERATOR; Автори – Sopiga M., Morykon O., Pushkar M. ; Місце проведення – м. Запоріжжя; Дата проведення: 08.10.2014

ДОПОВІДІ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ, СИМПОЗІУМАХ, СЕМІНАРАХ З ПУБЛІКАЦІЕЮ ТЕЗ (ЗБ. НАУК. ПРАЦЬ); ЗАКОРДОННИХ

17.  Назва заходу Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (SPEEDAM), 2014 International Symposium on; Назва держави – Італія; Назва доповіді – Steady-state and dynamic characteristics of self-excited induction generators with resistive-inductive loads; Автори – Kiselychnyk, O.; Jihong Wang; Bodson, M.; Pushkar, M.; Місце проведення – м. Неаполь; Дата проведення: 18.06.2014

ДОПОВІДІ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ, СИМПОЗІУМАХ, СЕМІНАРАХ З ПУБЛІКАЦІЕЮ ТЕЗ (ЗБ. НАУК. ПРАЦЬ); МІЖНАРОДНИХ

 

18.  Назва заходу Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики; Назва доповіді – Математична модель асинхронного генератора з самозбудженням з активно-індуктивним навантаженням ; Автори – Савич О.Ю., Кіселичник О.І., к.т.н., Пушкар М.В.; Місце проведення – Київ, НТУУ “КПІ”, ФЕА; Дата проведення: 02.12.2011
19.  Назва заходу Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики; Назва доповіді – Концепція створення лабораторного стенду для дослідження асинхронних генераторів з самозбудженням ; Автори – Пушкар М.В., Савич О.Ю., Кіселичник О.І.; Місце проведення – Київ, НТУУ “КПІ”, ФЕА; Дата проведення: 02.12.2011
20.  Назва заходу Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”; Назва доповіді – Експериментальна установка для дослідження асинхронних генераторів з самозбудженням ; Автори – Пушкар М.В., Савич О.Ю., Кіселичник О.І.; Місце проведення – м. Кременчук; Дата проведення: 28.03.2012
21.  Назва заходу Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики; Назва доповіді – «Сучасні технології в електромеханіці» Навчальний центр НТУУ «КПІ» та компанії АББ; Автори – Пушкар М.В. ; Місце проведення – Київ, НТУУ “КПІ”, ФЕА; Дата проведення: 02.12.2011
22.  Назва заходу ХІХ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика» (ПАЕП 2012); Назва доповіді – Critical loads of induction generators with series self-excitation; Автори – О.Kiselychnyk, M. Pushkar, M.Bodson ; Місце проведення – м. Миколаївка, АР Крим.; Дата проведення: 17.09.2012
23.  Назва заходу Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики; Назва доповіді – Дослідження система стабілізації напруги асинхронного генератора на основі комутуємої конденсаторної батареї; Автори – Пушкар М.В., Сацький І.С., Соколова М.В. ; Місце проведення – м. Київ, НТУУ “КПІ”, ФЕА; Дата проведення: 04.12.2012
24.  Назва заходу Problems of energy and resource saving in electrical systems.Science, education and practice.; Назва доповіді – Maximum power extraction from self-excited induction generator; Автори – O.Kiselychnyk,J.Wang,M.Bodson and M.Pushkar; Місце проведення – м. Кременчук; Дата проведення: 14.05.2014
25.  Назва заходу IV Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Енергетика та системи керування 2013»; Назва доповіді – The Voltage Control System of Self-Excited Induction Generator; Автори – M.Pushkar , O. Goncharenko; Місце проведення – м. Львів; Дата проведення: 21.11.2013
26.  Назва заходу Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики; Назва доповіді – Синтез системи автоматичного управління безпілотного літального апарату у вертикальній площині частотними методами; Автори – Гусак М.Ю., Шматок С.О., Пушкар М.В.; Місце проведення – м. Київ, НТУУ “КПІ”, ФЕА; Дата проведення: 12.12.2013
27.  Назва заходу Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики; Назва доповіді – Верифікація моделі асинхронного генератора з самозбудженням для проектування конденсаторного регулятора напруги; Автори – Пушкар М.В., Нечипоренко О.Б, Трайковський О.Ю.; Місце проведення – м. Київ, НТУУ “КПІ”, ФЕА; Дата проведення: 12.12.2013
28.  Назва заходу Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика; Назва доповіді – Регулювання напруги асинхронного генератора із самозбудженням за допомогою електронного регулятора навантаження; Автори – М. В. Печеник, В. С. Бовкунович, M. В. Пушкар; Місце проведення – Кременчук; Дата проведення: 15.05.2015
29.  Назва заходу Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики; Назва доповіді – Стійкість робочих режимів автономного асинхронного генератора при роботі з індуктивно-резистивним навантаженням; Автори – Пушкар М.В., Мориконь О.М. ; Місце проведення – м. Київ, НТУУ “КПІ”; Дата проведення: 02.12.2014

Публікації з методичної роботи


пп

Назва

Характер
праці

Вихідні дані

Обсяг,
стор

Автори

1  Моделювання електромеханічних систем – 2
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з кредитного модуля для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050702 – “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

методичні вказівки

Електронний засіб навчального призначення
з грифом  ФЕА НТУУ «КПІ», 2012 р.

82

Шматок С.О., Пушкар М.В.

2 Автоматизація електромеханічних систем: дослідження статичних та динамічних режимів двигуна постійного струму з незалежним збудженням на базі керуючо-перетворювального пристроюDCS800. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» денної та заочної форм навчання

методичні вказівки

Електронний засіб навчального призначення
з грифом ФЕА НТУУ «КПІ», 2012 р.

120

Пересада С.М., Кіселичник О.І., Теряєв В.І.,
Пушкар М.В.

3 Системи автоматизованого проектування електромеханічних систем автоматизації та електроприводів  Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» денної та заочної форм навчання

методичні вказівки

Електронний засіб навчального призначення
з грифом ФЕА НТУУ «КПІ», 2013 р.

65

Шматок С.О., Пушкар М.В.

4 Програмне керування електромеханічними системами
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» денної та заочної форм навчання

методичні вказівки

Електронний засіб навчального призначення
з грифом  ФЕА НТУУ «КПІ», 2013 р.

60

Коваленко І..О.
Пушкар М.В.

5 Програмне керування електромеханічними системами – 1
Курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної форми навчання

курс
лекцій

Електронний засіб навчального призначення
з грифом  ФЕА НТУУ «КПІ», 2013 р.

114

Коваленко І..О.
Пушкар М.В.

6 Програмне керування електромеханічними системами -2
Курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної форми навчання

методичні вказівки

Електронний засіб навчального призначення
з грифом  ФЕА НТУУ «КПІ», 2013 р.

117

Коваленко І..О.
Пушкар М.В.

 

Інші публікації зі студентами


пп

Назва

Характер
праці

Вихідні дані

Обсяг,
стор

Автори

1 Математична модель насосу з урахуванням просторового розподілу трубопроводу

стаття

Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів та студентів. Сучасні проблеми електротехніки та автоматики.  Том 2, Київ: «Політехніка» , 2009. с.23-26.

4

Кіселичник О., Бур’ян С.,
Пушкар М.

2 Концепція дослідження інтелектуальних промислових перетворювачів частоти

стаття

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ІХ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня 2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – с. 192-193.

2

Бур’ян С.О.
Ворощенко В.Ю.
Пушкар М.В.

3 Математична модель асинхронного генератора з самозбудженням з активно-індуктивним навантаженням

стаття

Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка» , 2012. с.346-347

2

Савич О.Ю. Кіселичник О.І.  Пушкар М.В.

4 Концепція створення лабораторного стенду для дослідження асинхронних генераторів з самозбудженням

стаття

Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка» , 2012. с. 375-376.

2

Пушкар М.В.,
Савич О.Ю., Кіселичник О.І.

5 Експериментальна установка для дослідження асинхронних генераторів з самозбудженням

стаття

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць Х Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 28-29 березня 2012 р. – Кременчук, КрНУ, 2012. – с. 159-160.

2

Пушкар М.В.
Савич О.Ю.
Кіселичник О.І.

6 Direct current motor control based on intelligent converters with ABB DCS800 application examples

стаття

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ІХ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у м. Кременчук 7-8 квітня 2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. с.56-57.

2

Pushkar M. Ulianchenko S. Kiselychnyk O

7 Гнучкість керування двигунами постійного струму на базі інтелектуальних перетворювачів на прикладі ABB DCS800

стаття

Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка» , 2010. с.353-355.

2

Пушкар М.В. Ульянченко С.В. Кіселичник О.І.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2018/2019 навчального року


Всього навчається: 166,
з них на бюджеті: 160.
Отримують стипендію: 74,
з них підвищену: 14.

ОголошенняЗвертаємось за допомогою у лікуванні студента 5 курсу групи ЕП-81 Філіппенко М. В., який після важкої травми з 01.02.2019 знаходиться в реанімаційному відділенні «Інституту патології хребта та суглобів» у Харкові, і потребує проведення операції вартістю біля 100 000 грн.
Для надання допомоги відкрито рахунок: карта ПриватБанку 5168 7554 3672 4898, отримувач: Філіппенко Наталія Аркадіївна, мати студента.

Партнери