Ковбаса Сергій Миколайович

kovbasa1

Ковбаса Сергій Миколайович, к.т.н., доцент. Народився 16 квітня 1976 року. Закінчив Київський політехнічний інститут у 1999 р. 2004 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Система векторного керування асинхронним двигуном із властивостями грубості до варіацій активного опору ротора». У грудні 2008 року отримав вчене звання доцента кафедри АЕМС-ЕП. В даний час виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з наукової роботи та працює над докторською дисертацією.


Сторінка викладача в системі “Іntellect”

 Викладає дисципліни:

Науковий напрямок:

  • нелінійні системи керування двигунами змінного струму
  • керування напівпровідниковими перетворювачами
  • розробка та впровадження контролерів на основі цифрових сигнальних процесорів

Загальна кількість друкованих праць – більше 30. Основні з них:

Назва

Характер праці

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1 Simple sensorless vector control of induction motors with natural field orientation (Простое бездатчиковое векторное управление асинхронными двигателями на основе естественной полеориентации)

стаття

Proc. Annual Conf. of the IEEE Industrial Electronics Society – IECON’2001. –Denver, Colorado. –P. 641–646.

6

Peresada S.
Tonielli A.,
Tilli A.,
та ін. (4 особи)

2 Унифицированный контроллер на основе DSP TMS320LF2407 для электроприводов переменного тока.

стаття

Вестник Национального технического университета “ХПИ”. –2001. –C. 271–274.

4

Пересада С. М,
Митрофанов А. М.

3 Sensorless indirect field-oriented control of induction motors, based on high gain speed estimation (Бездатчиковое косвенное полеориентированное управление асинхронными двигателями, основанное на оценивании скорости с большим усилением)

стаття

Proc. Annual Conf. of the IEEE Industrial Electronics Society – IECON’2002. –Sevilla, Spain. –2002. –Vol. 2, No. 4. –P. 1702–1709.

8

Peresada S.,
Montanari M.,
Tilli A.

4 Аналитическое решение проблемы идентификации параметров асинхронного двигателя.

стаття

Вестник Национального технического университета “ХПИ”. –2005. –Вып. 45. –С. 47–50.

4

Пересада С. М.,
Середа А. Н.

5 Основанный на принципе пассивности алгоритм векторного управления асинхронным двигателем при питании со стороны ротора

стаття

Технічна електродинаміка. Тем. вип. “Проблеми сучасної електротехніки”. –2006.  –С. 83–88.

6

Пересада С. М.,
Болотников А. Ю.

6 Система управления моментом асинхронного двигателя для тяговых электроприводов.

стаття

Промэлектро, №1, 2007. –с. 66 -70.

5

Пересада С. М.,
Крыжановский В. П.
Бовкунович В. С.

7 Основанный на принципе пассивности алгоритм отработки момента-потока при косвенной ориентации по вектору потокосцепления статора.

стаття

Вестник Кременчугского государственного технического университета, вып. 3/2007, часть2. –с.35 – 39.

5

Пересада С. М.,
Болотников А. Ю.,
Бовкунович В. С.

8 Система векторного управления угловой скоростью асинхронной машины двойного питания при использовании сети среднего напряжения.

стаття

Промэлектро, №6, 2007. – С. 16 – 18.

3

Пересада С. М.,
Болотников А.Ю.,
Крыжановский В.П.

9 Разработка алгоритмов векторного управления пуском, возбуждением и синхронизацией машины двойного питания и их экспериментальное тестирование.

стаття

Сборник научных работ Днепродзержинского государственного технического университета (технические науки). / Днепродзержинск: ДГТУ, 2007. – С. 399 – 402.

4

Пересада С. М.,
Болотников А.Ю.,
Крижановский В.П.

10 Управление моментом и потоком асинхронного двигателя без использования информации о токах статора

стаття

Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені М. Остроградського. –2008. –С. 88 – 92.

5

Пересада С. М.,
Бовкунович В.С.

11 Унифицированный контроллер на основе DSP TMS320LF2406A  для систем управления электроприводами

стаття

Промэлектро, №4, 2008. – С. 45 – 49.

5

Пересада С. М.,
Бовкунович В.С.
Крижановский В.П.

12 Адаптивное оценивание вектора потокосцепления асинхронного двигателя при неизвестных сопротивлениях статора и ротора

стаття

Вестник Национального технического университета “ХПИ”. –2008. –Вып. . –С. 64–68.

5

Пересада С. М.,
Бовкунович В.С.

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняЗалікова сесія

17.12.18 - 08.01.19

Екзаменаційна сесія

14.01.19 - 27.01.19

Додаткова залікова сесія

21.01.19 - 26.01.19


100 років ФЕА !

В 2018 році нашому факультетові виконалося 100 років. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою.

Партнери