Халімовський Олексій Модестович

Халімовський Олексій Модестович к.т.н., доцент. Народився 1959 року. Закінчив Київський політехнічний інститут у 1982 році. 1994 року захистив дисертацію  на тему “Синтез оптимальної багатомірної системи автоматичного керування  стрічковим конвейером з проміжним приводом”. Куратор групи ЕП-п51

Написати листа

Сторінка викладача в системі “Іntellect”

Викладає дисципліни:

Науковий напрямок

 • Автоматизація електромеханічних систем для виготовлення нетканих матеріалів

Основні публікації:

 • А.М.Халимовский, О.И.Киселичник, Н.Я.Островерхов. Синтез трехконтурной системы автоматического управления процессом получения нетканого материала, используемого в средствах индивидуальной защиты органов дыхания // Электроника и связь, № 11, -Киев: НТУУ «КПИ» и КВИУС, 2001.-с.44-46.
 • O.Khalimovskyy, O.Kiselychnyk, P.Protzel. Sicherstellung der Qualitätssicherheit zur Herstellung eines Vliesstoffes aus Polypropylen. “Technomer 2001”, Conf. 27-29 September 2001, Chemnitz, Germany. p.145, CD-ROM.
 • O.Khalimovskyy, O.Kiselychnyk, P.Protzel. Eine Möglichkeit zur Herstellung eines Vliesstoffes aus Polypropylen mit vorbestimmten Eigenschaften. “8. Chemnitzer Textilmaschinen-Tagung”, Conf., 24-25. October 2001, Chemnitz, Germany, pp. 264-265.
 • А.М.Халимовский, О.И.Киселичник, Н.Я.Островерхов, А.М.Суходоля, А.Ю.Хандогин. Микропроцессорная система автоматического управления параметрами воздуха рабочей среды человека// Электроника и связь, № 13, -Киев: НТУУ «КПИ» и КВИУС, 2001.-с.50-54.
 • А.М.Халимовский, Н.Я.Островерхов, О.И.Киселичник. Электронная система автоматического регулирования положения полосы при ее смотке // Электроника и связь, № 17, -Киев: НТУУ «КПИ» и КВИУС, 2002.-с.35-39.
 • А.М.Халимовский, О.И.Киселичник. Цифровая система управления скоростью асинхронно-вентильного каскада // Научные вести Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт”, №1(21), 2002. –с.111-118.
 • O.Khalimovskyy, O.Kiselychnyk. Parameterstabilitätsgewähr zur Herstellung des Vliesstoffes aus Polypropylen. “9. Chemnitzer Textilmaschinen-Tagung”, Conf., 20-21. November 2003, Chemnitz, Germany, pp. 223-224.
 • O.Khalimovskyy, O.Kiselychnyk. Neuronale Netze zur Steuerung von „Melt-Blown-Herstellung. “Technomer 2003”, Conf. 13-15 November 2003, Chemnitz, Germany. p.93, CD-ROM.
 • O.Khalimovskyy, O.Kiselychnyk. Passivitätsverfahren zur Steuerung von “Melt-Bllown”-Herstellung. 19.Fachtagung über Verarbeitung und Anwendung von Polymeren. „Technomer 2005“,  10.bis 12. November 2005. Chemnitz, , Germany, CD-ROM.
 • М.Я. Островерхов, К.М. Островерхова, О.М. Халімовський. Система автоматичного керування розподілом натягу по ширині штаби на основі перетворювачів частоти і безконтактних виконавчих пристроїв // Электроника и связь, №2 (31), -Киев: НТУУ «КПИ» и КВИУС, 2006.-с.44-48.
 • Б.И. Приймак, Н.Н. Бондаренко, А.М. Халимовский. Нечеткое управление электромеханическими объектами. Сборник научных трудов Днепродзержинского государственного технического университета (технические науки). Тематический выпуск «Проблемы автоматизированного электропривода  Теория и практика»/ Днепродзержинск: ДГТУ,  2007.- с. 308-311.
 • O.Khalimovskyy, O.Kiselychnyk, B.Pryymak. Ein fortgeschrittenes Regelungssystem für Polypropylenvliesstoffherstellung. 20.Fachtagung über Verarbeitung und Anwendung von Polymeren.
  „Technomer 2007“,  15.bis 17. November 2007. Chemnitz, , Germany, CD-ROM.
 • Приймак Б.І., Бур’ян С.О.,  Халімовський О.М. Оцінювач продуктивності відцентрової насосної установки на основі нейронної мережі // Вісник Нац.техн. ун-ту “Харківський політехн. ін-тут”.  Темат. вип. № 30.  – 2008. – С. 589-591.
 • O.Khalimovskyy, B.Pryymak. Synthese des Fuzzy-Reglers für Temperaturstabilisierung bei der  Polypropylenvliesstoffherstellung. Темат. вип. “Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика” наук.-техн. журналу ”ЕЛЕКТРОІНФОРМ“ – Львів: ЕКОінформ”, 2009.- с.423.
 • O.Khalimovskyy, B.Pryymak. Ein intellektuelles Temperaturstabilisierungssystem für die Vliesstoffherstellung. 21.Fachtagung über Verarbeitung und Anwendung von Polymeren. „Technomer 2009“, 12.bis 14. November 2009. TU Chemnitz,  Germany, CD-ROM.
 • O.Khalimovskyy, B.Pryymak. Eіn Temperaturstabilisierungssystem auf der Basis genetischer Algorithmen für die Vliesstoffherstellung // Вісник Нац.техн. ун-ту “Харківський політехн. ін-тут”.  – Харків: НТУ “ХПІ”, 2010, № 28.  –с.571-573

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2018/2019 навчального року


Всього навчається: 166,
з них на бюджеті: 160.
Отримують стипендію: 74,
з них підвищену: 14.

ОголошенняЗвертаємось за допомогою у лікуванні студента 5 курсу групи ЕП-81 Філіппенко М. В., який після важкої травми з 01.02.2019 знаходиться в реанімаційному відділенні «Інституту патології хребта та суглобів» у Харкові, і потребує проведення операції вартістю біля 100 000 грн.
Для надання допомоги відкрито рахунок: карта ПриватБанку 5168 7554 3672 4898, отримувач: Філіппенко Наталія Аркадіївна, мати студента.

Партнери