Димко Сергій Сергійович

Димко Сергій Сергійович

dymko1Димко Сергій Сергійович, старший викладач. Народився 13 березня 1986 року. У 2009 році з відзнакою закінчив НТУУ “Київський політехнічний інститут”. На протязі періоду 2009-2012 р.р. навчався в аспірантурі НТУУ “КПІ”.

З 2010 р. по 2017 р. працював на кафедрі АЕМС-ЕП. В грудні 2015 року захистив дисертацію «Векторне керування асинхронними двигунами з максимізацією співвідношення момент-струм статора» на здобуття вченого звання кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 “Електротехнічні комплекси та системи“.

Викладав дисципліни:

Науковий напрямок:

 • нелінійні системи керування двигунами змінного струму
 • керування напівпровідниковими перетворювачами

Наукові публікації у фахових виданнях

 1. Пересада С. М., Ковбаса С. М., Дымко С. С. Indirect field-oriented torque control of induction motors with maximum torque per amper ratio // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені М. Остроградського. –2010. –№ 2,  –С. 33-36
 2. Пересада С. М., Дымко С. С., Ковбаса С. М. Обобщенное решение задачи косвенного векторного управления моментом асинхронных двигателей с максимизацией соотношения момент-ток в статике. // Вестник Национального технического университета “ХПИ”. –2010. –Вып. 28. –С. 39–42.
 3. Пересада С.М., Дымко С.С. Прямое векторное управление моментом асинхронных двигателей с максимизацией соотношения момент-ток //Электромеханические и энергосберегающие системы. – Кременчук: КрНУ, 2011. – Вип. 3/2011 (15) – C. 16-20.
 4. Пересада С.М., Дымко С.С. Прямое векторное управление моментом асинхронных двигателей с максимизацией соотношения момент-ток: теория и результаты тестирования // Электротехнические и компьютерные системы – 2011 – №03(79) – C. 28-31.
 5. Пересада С.М., Димко С.С. Порівняльне дослідження алгоритмів керування моментом асинхронного електропривода тролейбуса.// Вісник Вінницького політехнічного інституту – 2011 – №6 – C. 134-137.
 6. Пересада С.М., Ковбаса С.Н., Дымко С.С. Робастифицированное бездатчиковое векторное управление асинхронным двигателем на основе адаптивного наблюдателя пониженного порядка // Техническая электродинамика – 2012 – №2 – С.81-82.
 7. Пересада С.М., Дымко С.С. Векторное управление скоростью асинхронного двигателя при максимизации соотношения момент-ток в условиях токового управления // Электромеханические и энергосберегающие системы – Кременчуг, 2012. – Вип.3/2012 (19). – С. 56-60.
 8. Пересада С.М., Дымко С.С. Векторное управление скоростью асинхронного двигателя при максимизации соотношения момент-ток // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України – Київ, 2012 – Вип.33. – С.22-29.

Участь в конференціях

 1. XІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика» (ICPEES 2011), яка проводилась з 18 по 20 травня 2011 р. в Кременчуцькому національному університеті ім. М. Остроградського. Зроблено доповідь на тему «Векторное управление моментом асинхронных двигателей с максимизацией соотношения момент-ток».
 2. ХІХ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика» (ПАЕП 2012), яка проводилась з 17 по 22 вересня 2011 р. в м.Миколаївка, АР Крим. Зроблено доповідь на тему «Векторное управление асихнронными электроприводами с максимизацией соотношения момент-ток», яка зайняла перше місце на конкурсі доповідей молодих учених.

Публікація методичної літератури (Димко Сергій Сергійович)

 1. Теорія електропривода – 2: Методичні вказівки до лабораторних робіт  для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» / Уклад.: С.П.Колесніченко, С.С.Димко  – К.:НТУУ “КПІ”, 2011. –  66с.

Димко Сергій Сергійович. Наукові публікації в інших виданнях

 1. Пересада С.М., Ковбаса С.Н., Дымко С.С. Исследование влияния мертвого времени в преобразователях частоты // Доклады по матеріалам Международной научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. Современные проблемы електроэнерготехники и автоматики. – Киев: «Политехника», 2009. – С. 35-38.
 2. Скібчик О.С., Димко С.С. Розробка уніфікованої системи тестування електроприводів // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2010. – С.356-358.
 3. Ковбаса С.М., Димко С.С., Смірнов С.А. Проста система регулювання моменту двигуна постійного струму для навантажувальних машин лабораторних стендів // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник укових праць ІХ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів «Еектромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації» – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 171-172.
 4. Димко С.С., Смірнов С.А. Розробка функціональної схеми лабораторного стенду для дослідження алгоритмів керування синхронними двигунами // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2011. – С.364-365.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2018/2019 навчального року


Всього навчається: 166,
з них на бюджеті: 160.
Отримують стипендію: 74,
з них підвищену: 14.

ОголошенняЗвертаємось за допомогою у лікуванні студента 5 курсу групи ЕП-81 Філіппенко М. В., який після важкої травми з 01.02.2019 знаходиться в реанімаційному відділенні «Інституту патології хребта та суглобів» у Харкові, і потребує проведення операції вартістю біля 100 000 грн.
Для надання допомоги відкрито рахунок: карта ПриватБанку 5168 7554 3672 4898, отримувач: Філіппенко Наталія Аркадіївна, мати студента.

Партнери