Благодір Віталій Олегович

Благодір Віталій Олегович, аспірант. Народився 22 вересня 1990 року. Закінчив НТУУ «КПІ» у 2013 році. Дисертаційна робота – «Бездавачеве керування електромеханічними системами на основі машини подвійного живлення».

Публикацій у фахових виданнях

2009

 1. Приймак Б. І. Модель асинхронного двигуна в зорієнтованих за головним потокозчепленням координатах при врахуванні втрат у залізі / Б. І. Приймак, В. О. Благодір // Тематичний випуск “Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика” науково-технічного журналу “Електроінформ”. – Львів : ЕКОінформ, 2009. – С. 99–100.

 2. Приймак Б. І. Структури моделей асинхронного двигуна із врахуванням втрат у залізі / Б. І. Приймак, В. О. Благодір // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики”. – Київ : “Політехніка”, Т. 2. – 2009. – С. 205–208.

2010

 1. Приймак Б. І. Структури розширених моделей асинхронного двигуна в зорієнтованих за полем статора координатах / Б. І. Приймак, В. О. Благодір // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики”. – Київ : “Політехніка”, 2010. – С. 407–409.

 2. Приймак Б. І. Модель асинхронного двигуна із врахуванням втрат у залізі при орієнтуванні координат за потокозчепленням статора / Б. І. Приймак, В. О. Благодір // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Тематичний випуск “Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика” . – 2010. – № 28. – С. 144–145.

 3. Приймак Б. І. Розширені математичні моделі асинхронного двигуна при орієнтуванні координат за головним потокозчепленням / Б. І. Приймак, В. О. Благодір // Праці Інституту електродинаміки НАН України. – 2010. – № 3 (27). – С. 58–61.

2011

 1. Пересада С. М. Векторне керування моментом та реактивною потужністю асинхронної машини подвійного живлення / С. М. Пересада, В. О. Благодір // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики”. – Київ : “Політехніка”, 2011. – С. 398–399.

2012

 1. Пересада С. М. Застосування електромеханічних систем на основі машини подвійного живлення / С. М. Пересада, В. О. Благодір // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики”. – Київ : “Політехніка”, 2012. – С. 436437.

2013

 1. Пересада С. М. Автономна електрогенеруюча система на основі асинхронного генератора з фазним ротором / С. М. Пересада, В. О. Благодір, М. М. Желінський // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики”. – Київ : “Політехніка”, 2013. – С. 308310.

2014

 1. Пересада С. М. Экспериментальное тестирование адаптивного наблюдателя параметров сети питания / С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса, В. О. Благодир, Т. В. Дынник // Праці Інституту електродинаміки НАН України. – 2014. – № 37. – С. 91–93.

 2. Пересада С. М. Система векторного керування автономним генератором на основі асинхронної машини з фазним ротором / С. М. Пересада, В. О. Благодір, Т. В. Диннік, М. М. Желінський // Науково-технічний журнал “Електротехнічні та комп’ютерні системи”. Тематичний випуск “Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика”. – Київ : “Техніка”, 2014. – № 15 (91). – С. 85–88.

2015

 1. Пересада С. М. Бездавачеве керування в системах на основі машини подвійного живлення: короткий аналітичний огляд / С. М. Пересада, В. О. Благодір // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2015. – № 12 (1121). – С. 44–47.

 2. Пересада С. М. Порівняльний аналіз енергетичної ефективності алгоритмів прямого векторного керування моментом асинхронних двигунів з максимізацією співвідношення момент-струм / С. М. Пересада, С. М. Ковбаса, С. С. Димко, В. О. Благодір // Технічна електродинаміка. – 2015. – № 4. – С. 36–40.

 3. Пересада С. М. Умови персистності збудження та формування заданого потокозчеплення в системах бездавачевого векторного керування асинхронними двигунами / С. М. Пересада, С. М. Ковбаса, В. О. Благодір // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 1/2015 (3). – С. 19–21.

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018


Всього навчається: 195
з них: 185 на бюджеті.
Отримують стипендію:89
з них підвищену: 7.

ОголошенняДні відкритих дверей

З 26 по 30 березня проводитимуться дні відкритих дверей. Запрошуємо на екскурсію лабораторіями кафедри і всього факультету та семінар “Вступна кампанія 2018”.

Партнери