Лабораторія систем керування рухом

В сучасних електромеханічних системах різного технологічного призначення широко використовуються комплексні електроприводи змінного та постійного струмів. Данні електроприводи є укомплектованими на заводі-виробнику всіма необхідними для функціонування вузлами і сама по собі є завершеним продуктом, який може використовуватись як окремо, так і у складі автоматизованої системи. Найбільш розповсюдженими представниками таких електроприладів є перетворювачі частоти для машин змінного струму та регульовані перетворювачі напруги для машин постійного струму. Сучасні перетворювачі, як правило, при незмінній структурі системи керування дозволяють приводити її налаштування та конфігурування шляхом так званої параметризації. Саме тому, студенти, які навчаються за спеціалізацією “Електромеханічні системи автоматизації та електроприводу”, мають ще в стінах університету отримати навички із введення в експлуатацію та налагодження сучасних комплектних електроприводів змінного та постійного струмів.

В лабораторії 414 представлене наступне сучасне обладнання:

  1. Багатоосьова електромеханічна система на  базі серійних сервоприводів Mitsubishi MR-J3-10B та контролер руху Q172H, Який дозволяє виконувати керування рухом за 32-ма координатами;
  2. Векторно-керована електромеханічна система на базі синхронного двигуна зі збудженням від постійних магнітів та керуючого пристрою Rexroth IndraDrive C;
  3. Комбінована електромеханічна система для дослідження системи керування двигуном постійного струму, який живиться від тиристорного перетворювача Siemens Simoreg, та асинхронним двигуном укомплектованим перетворювачем частоти Siemens Simovert;
  4. Асинхронна векторно-керована електромеханічна система на базы комплектного електроприводу NORD SK 530E;
  5. Електромеханічна система для досліджування існуючих та нових алгоритмів керування двигуном постійного струму керованого під транзисторного перетворювача напруги (кафедральна розробка).
  6. 3-х осьова електромеханічна система з числовим програмним керуванням на базі крокових двигунів (кафедральна розробка).

В лабораторії 414 закріплюють теоретичні знання з кредитних модулів “Теорія мехатронних систем”, “Автоматизація електромеханічних систем” та “Системи програмного та слідкуючого керування рухом”, набувають практичних навичок із проведення експериментальних досліджень, розрахунку параметрів електропривода та знайомляться із серійними зразками обладнання.

л414_1_обработано

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

Оголошення100 років ФЕА!


В цьому році виконується 100 років ФЕА. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою. Всі хто бажає внести вклад, відтворити історію факультету, запрошуємо надсилати пропозиції на почтову адресу svkorol ON ukr.net.

Партнери