Лабораторія 413

Лабораторія електроприводу та засобів автоматизації компанії АВВ

Laboratoria_413

У 2013 на кафедрі АЕМС-ЕП у рамках виконання стратегічної програми з корпоративної соціальної відповідальності і сприянню розвитку української енергетики та промисловості компанія АББ-Україна спільно з НТУУ»КПІ» відкрила лабораторію- навчальний центр сучасних систем автоматизації та електроприводів компанії АВВ

Для  нашої кафедри головним завданням завжди була і залишається підготовка фахівців високої якості. У нинішніх умовах домогтися цього непросто. Тому співпраця з провідними компаніями і підприємствами є одним з наших пріоритетів,

Студентам, як майбутнім інженерам необхідно «вживу» працювати з технологіями, знання яких потрібно на їхніх майбутніх робочих місцях. Сучасна техніка представлена в лабораторії, –  засоби автоматизації та електропривод та системи керування ними, що охоплює всю існуючу лінійку промислових рішень компанії АВВ  від найпростіших приводів ACS 55 та ACS 150 до  векторних приводів ACS 550 та  систем керування моментом на базі електроприводів серії ACS800 та ACS 850.

Студенти, що проходять навчання в лабораторії, отримують практичні знання за наступною тематикою:

  1. Побудова та програмування підпорядкованих систем керування швидкістю двигунів постійного струму на основі перетворювача ABB DCS800
  2. Побудова та програмування систем керування моментом двигунів постійного струму на основі перетворювача ABB DCS800
  3. Побудова та програмування двозонних систем керування двигунів постійного струму на основі перетворювача ABB DCS800
  4. Побудова та програмування систем скалярного частотного керування асинхронних електродвигунів змінного струму на основі перетворювачів ABB ACS150 та ACS350
  5. Побудова та програмування систем векторного керування швидкістю асинхронних електродвигунів змінного струму на основі перетворювача ABB ACS550 та ACS850
  6. Побудова та програмування систем прямого керування моментом (DTC- Direct Torque Control) асинхронних електродвигунів змінного струму на основі перетворювача ABB ACS800
  7. Налаштування та програмування аналогових та цифрових входів перетворювачів частоти для роботи в системах автоматичного керування технологічних процесів на прикладі перетворювачів ABB ACS55, ACS150, ACS350 та ACS550 .
  8. Монтаж та первинне налаштування промислових перетворювачів частоти для роботи в складі систем автоматичного керування.

Перераховане вище обладнання використовується в навчальному процесі для проведення лабораторних робіт для студентів 3-4 курсу, наукових досліджень бакалаврів та магістрів та підвищення кваліфікації працівників підприємств України.

Завдяки можливості працювати на ньому студенти можуть ознайомлюватися з найкращими технологічними рішеннями і набувати відповідних експлуатаційних навичок, що, у свою чергу, дозволяє кафедрі готувати фахівців тієї кваліфікації, яка потрібна зараз вітчизняній економіці.

В  навчальних закладах Світу існує всього декілька лабораторій такого рівня: один з них в США в Массачусетському технологічному інституті, а на теренах СНД такий центр є  унікальним, бо є тільки в КПІ.

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

Оголошення100 років ФЕА!


В цьому році виконується 100 років ФЕА. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою. Всі хто бажає внести вклад, відтворити історію факультету, запрошуємо надсилати пропозиції на почтову адресу svkorol ON ukr.net.

Партнери