Профіль спеціалізації

 

Профіль спеціалізації

 

Найширша і різноманітна сфера використання сучасних електромеханічних систем автоматизації та електроприводів визначає необхідність ґрунтовної базової підготовки фахівців широкого профілю в галузі теорії автоматичного керування та теорії електроприводу, автоматизації технологічних процесів та установок, обчислювальної техніки, електроніки, технічних засобів автоматизації, комп’ютерного моделювання та проектування. Випускники спеціальності одержують також необхідні знання з технологічних особливостей загальнопромислових об’єктів, електроприводів роботів та гнучких виробництв, електропостачання, організації виробництва, економіки, маркетингу та менеджменту.

 

 

Випускники спеціальності готуються для проектування, дослідження та експлуатації електромеханічних систем автоматизації об’єктів різних галузей промисловості, транспорту, сільського господарства та інших сфер діяльності в області електромеханічних систем автоматизації загальнопромислових механізмів та електромехатронних систем автоматизації (системи на основі електронно-механічних пристроїв з комп’ютерним керуванням). Близько 2/3 виробленої в світі електричної енергії перетворюється за допомогою електромеханічних систем автоматизації та електроприводів в механічну енергію руху найрізноманітніших об’єктів в найширших сферах діяльності людини.

Ускладнення завдань керування їх рухом потребує застосування новітніх теоретичних методів (в тому числі кібернетики) і комп’ютерно-   інтелектуальних електромеханічних систем автоматизації. Випускники кафедри завдяки широкому профілю ґрунтовної підготовки мають великий попит, як у галузі виробництва, так і в проектно-конструкторської та наукової сферах.

Після випуску вони можуть працювати за наступними професіями:

Інженер конструктор, Інженер електромеханік, Інженер електрик, Науковий співробітник,  Інженер дослідник, продукт-менеджер, енергетик та  ін.

Студенти кафедри мають можливість, крім вибраної освіти, отримати другу (паритетну) освіту на контрактній основі. Крім того кафедра готує спеціалістів за індивідуальними програмами (на замовлення), а також проводить навчання аспірантів, докторантів і підвищення кваліфікації за спеціальностями “Автоматизація процесів керування ” та “Електротехнічні комплекси та системи ”.

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

Оголошення100 років ФЕА!


В цьому році виконується 100 років ФЕА. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою. Всі хто бажає внести вклад, відтворити історію факультету, запрошуємо надсилати пропозиції на почтову адресу svkorol ON ukr.net.

Партнери