1. Підготовка кандидатів та докторів наук.

У звітному році захищено три кандидатські дисертації:

1.1.1. Трандафілов В. М., асистент, «Система векторного керування асинхронними двигунами з властивостями інваріантності до варіацій активного опору ротора», керівник д.т.н., проф. Пересада С. М., 13 травня 2015 р.

1.1.2. Бурик М. П. «Електроприводи підпорядкованої структури з властивостями слабкої чутливості до параметричних та координатних збурень», керівник д.т.н., проф. Островерхов М. Я., 13 травня 2015 р.

1.1.3. Димко С. С., асистент, «Векторне керування асинхронними двигунами з максимізацією співвідношення момент-струм статора», керівник д.т.н., проф. Пересада С. М., 28 грудня 2015 р.

У звітному році в аспірантуру кафедри поступили два випускники магістратури: Наумчук Л. М., Дученко А. Ю.

Продовжують підготовку в аспірантурі: Благодір Одна В. О. (перейшов на 3 курс), Желінський М. М., Зайченко Ю. М. (перейшли на 2-й курс).

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 54,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняЗа рішенням НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорьского" на нашій кафедрі будуть навчатися в магістратурі на бюджеті 3 наукових та 27 професійних магістрів у 2018/2019 н.р. Також було розширено кількість бюджетних місць для прискоренників першого курсу, які поступають за дипломом "молодший спеціаліст".

Партнери